Ankstyvasis skaitymas: tėvų apklausos 2021 m. ataskaita

Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti ankstyvojo skaitymo (tėvų skaitymo savo mažiesiems vaikams) įpročius Lietuvoje.

Pagrindinės išvados

  • Apklausa parodė, dauguma tėvų savo mažiesiems skaito knygas; iš jų beveik 50 proc. atsakė, kad skaito kasdien.
  • Vidutiniškai vaikų amžius, nuo kurio tėvai pradeda jiems skaityti, yra 12 mėnesių.
  • Daugiau nei 50 proc. tėvų teigia skaitantys vaikams prieš jų miegą.
  • Knygas tėvai dažniausiai renka pagal vaikų norus ir vaizdinį leidinio patrauklumą. Vaiko norai ir tinkamumas tam tikram amžiui yra pagrindiniai motyvai renkantis skaitytiną knygą.
  • Tėvai įžvelgia ankstyvojo skaitymo naudą: pagrindiniai jos aspektai siejami su geresne vaiko raida ir gebėjimais. Vaiko vertybių ugdymas ir bendrystės su vaiku formavimas taip pat akcentuojami kaip svarbūs ankstyvojo skaitymo privalumai.
  • Dauguma tėvų neieško specialios ankstyvojo skaitymo informacijos. Bibliotekos, vaikų literatūros puslapiai ir socialiniai tinklai yra pagrindinės vietos, kuriose besidomintys šia veikla tėvai ieško informacijos apie ankstyvąjį skaitymą.

Tyrimą atliko: UAB Rinkos tyrimų centras, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos užsakymu.

Atlikimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Ankstyvasis skaitymas, 2021 m. ataskaita

Originalus šaltinis: Nacionalinės bibliotekos nuoroda