„Kultūros ir meno poveikio bei sąveikos su sveikatos sektoriumi plėtros galimybių vertinimas“

Tyrimo tikslas: įvertinti meno intervencijų poveikį bei kultūros ir meno sąveikos su sveikatos sektoriumi plėtros galimybes.

Tyrimo rekomendacijos: 

  1. Rekomenduojama didinti bendruomenės ir socialiai pažeidžiamų grupių dalyvavimą meno veiklose siekiant didinti gyventojų sveikatos raštingumą, mažinti stigmą, socialinę atskirtį ir taip prisidėti prie bendruomenės sveikatos gerinimo. Atsižvelgiant į tarptautinius mokslinius įrodymus, sveikatos sektoriuje rekomenduojama plačiau taikyti MS veiklas: dėl geresnių sveikatos rezultatų kartu veikiant medicinos intervencijoms ir MS veikloms, stiprinant pacientų kūrybiškumą, didinantį jų motyvaciją sveikti;
  2. Rekomenduojama plėsti MS veiklas sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant humanizuoti aplinką ir pagerinti sveikatos priežiūros įstaigų įvaizdį;
  3. Rekomenduojama sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų psichosocialinių rizikos veiksnių prevencijai taikyti MS veiklas;
  4. Aktyvinti bendruomenės vaidmenį sveikatinimo srityje taikant MS veiklas;
  5. Rekomenduojama, kad MS veiklas vykdytų profesionalūs menininkai, įgiję specialių kompetencijų, reikalingų šiai veiklai vykdyti;
  6. Sveikatos priežiūros įstaigose parengti MS intervencijų praktinio veiklų vykdymo aprašą ir reikalavimus atsižvelgiant į tikslinių grupių specifiką;
  7. Parengti MS intervencijų vykdymo sveikatos priežiūros įstaigose ir bendruomenėje vertinimo reikalavimus;
  8. Skatinti taikomuosius mokslinius tyrimus MS srityje įtraukiant meną sveikatai į mokslinių tyrimų prioritetus.

Tyrimą atliko: VšĮ „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Kultūros ir meno poveikis ir sąveika su sveikatos sektoriumi