Architektūros kokybės kriterijai (mokslo straipsnių rinkinys)

Straipsnių rinkinio temos:

  1. kaip derinti meninę kūrybą ir teisinį reguliavimą (D. Bakšienė);
  2. kokiomis sąlygomis estetika atgaus savo vaidmenį (A. Štelbienė);
  3. ar yra galimybė ir kokiu laipsniu išmatuoti pačius architektūros kokybės kriterijus (J. Dūdėnas);
  4. kaip sustiprinti kritikos vaidmenį (M. Šiupšinskas);
  5. kaip kurti naują architektūrą, kuri derėtų su istoriškai susiklosčiusia aplinka, su tradicijomis, kokie tam turi būti sukurti teisiniai mechanizmai (V. Petrušonis, J. Markevičienė, K. Rudokas, K. Krikštaponienė);
  6. kaip ta pati „naujo ir seno“ dermės problema spręstina kaimų architektūros plėtotėje (R. Bertašiūtė, V. Karvelytė-Balbierienė);
  7. kaip užtikrinti, kad išlikę senieji sakraliniai pastatai tvarkant neprarastų savo vertės (M. Rupeikienė);
  8. kaip apskritai reikėtų reguliuoti teritorijų plėtrą (G. Tiškus);
  9. kartu siekiant, kad urbanizuotos teritorijos būtų labiau orientuotos į žmogų, o ne į transporto sistemą (J. Bučys).

Straipsnių rinkinį sudarė:  L. Nekrošius, V. Petrušonis, E. Riaubienė

Leidinį išleido: VGTU ledykla „Technika“

Išleidimo metai: 2015

Visas tekstas: Architektūros kokybės kriterijai