Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei jų sukuriamo produkto plėtra regionuose

Tyrimo uždaviniai:

  • parengti mėgėjų meno veiklos plėtotės ir finansavimo regionuose strategiją;
  • sukurti rekomenduojamus rajonų ir regionų kultūros įstaigų vidaus struktūros modelius;
  • parengti kultūros specialistų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo sistemą;
  • įdiegti sukurtą meno mėgėjų veiklos plėtotės modelį regionuose;
  • įdiegti kultūros įstaigų vidaus struktūros modelius savivaldybėse ir regionuose;
  • surengti reikiamus mokymus įdiegiant naujus darbo metodus kultūros ir meno srities specialistams.

Tyrimą atliko: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, VšĮ „Plėtros konsultacijos“

Atlikimo metai: 2007 m.

Tyrimo ataskaita: Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei jų sukuriamo produkto plėtra regionuose: galimybių studija.