Analizė „Lithuanian Film Industry and Inward Film Investment”

Analizės tikslas:

atliekant apklausas bei interviu su Lietuvos ir užsienio kino industrijos atstovais bei Lietuvos viešojo sektoriaus atstovais, surinkti informaciją apie Lietuvos kino industrijos sektoriaus padėtį ir įvaizdį, o taip pat, pasitelkiant šią informaciją, atlikti Lietuvos kino industrijos stiprybių ir silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGK) analizę.

Tyrimą atliko: Thierry Baujard, peacefulfish UG

Atlikimo metai: 2013 m.

Tyrimo pristatymas (tik anglų k.): Lithuanian Film Industry and Inward Film Investment.