Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimas

Tyrimo tikslas:

Ištirti kultūros paveldo apsaugos ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijas, siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sandarą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu.

Tyrimo uždaviniai:

  1. kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų poįstatyminių teisės aktų bei tarptautinių dokumentų, susijusių su kultūros paveldo apsauga analizė ir šių teisės aktų suderinamumo su kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir jų poįstatyminiais teisės aktais analizė bei užsienio šalyse galiojančio kultūros paveldo teisinio reglamentavimo palyginamoji analizė;
  2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos funkcijų analizė, įvertinant kitų kultūros paveldo administravimo procese dalyvaujančių institucijų funkcijas, įskaitant dubliavimąsi, funkcijų persidengimą ir pasiūlant alternatyvas, kaip tobulinti institucinę sąrangą bei administravimo procesus, siekiant paslaugas gyventojams teikti efektyviausiu būdu;
  3. remiantis atliktomis analizėmis pateikti rekomendacijas.

Tyrimą atliko: UAB Smart Continent LT

Atlikimo metai: 2019 m.

Tyrimo ataskaita: Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimas, siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sandarą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu.