Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo koncepcijos tyrimas

Tyrimo tikslas:

atlikti sisteminę Lietuvos bibliotekų fondo valdymo efektyvumo teisinio reglamentavimo situacijos Lietuvoje ir užsienio patirties analizę; identifikuoti esmines problemas; numatyti tendencijas ir sukurti integralią visų tipų bibliotekų informacijos išteklių (spausdintų, garsinių, regimųjų, Brailio raštu, elektroninių) fondo valdymo sistemą.

Tyrimo uždaviniai:

  1. nustatyti teisinės bazės neatitikimus ir inicijuoti jų atnaujinimą, siekiant sureguliuoti informacijos išteklių fondo (toliau IIF) valdymo procesą;
  2. inicijuoti Lietuvos bibliotekų IIF valdymo politikos ir strategijos sukūrimą;
  3. nustatyti esmines IIF valdymo problemas ir Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo efektyvinimo sritis;
  4. sudaryti prielaidas darniai (koordinuotai) IIF valdymo sistemai įveiklinti.

Tyrimą atliko: dr. Rima Cicėnienė, Genovaitė Ivaškevičienė, dr. Rasa Januševičienė, dr. Laura Juchnevič, Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė, Leonija Kėvalienė, Laima Kutiščeva, Rimalda Kvietkauskienė, dr. Jurgita Rudžionienė, Jolita Steponaitienė, dr. Lina Šarlauskienė, Roberta Šurkutė, Laima Valbasienė, dr. Daiva Janavičienė.

Atlikimo metai: 2019 m.

Tyrimo ataskaita: Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo koncepcijos tyrimas.