Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo viešosiose bibliotekose modelis

Tyrimo tikslas:

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo viešosiose bibliotekose modelis (toliau – Modelis) parengtas siekiant nustatyti medijų ir informacinio raštingumo (toliau – MIR) ugdymo šalies viešosiose bibliotekose procesus ruošiant ir įgyvendinant Medijų edukacijos programą (toliau – Programa). Ši Programa skatins MIR gebėjimų ugdymą Lietuvos viešosiose bibliotekose, bibliotekos specialistų parengimą, jų MIR kompetencijų didinimą, MIR veiklų finansavimą, MIR metodinės medžiagos kūrimą.

Tyrimo uždaviniai:

  • įvardinti pagrindines Programos kryptis, užtikrinančias visuomenės MIR kompetencijų ugdymą viešosiose bibliotekose;
  • įvardinti pagrindines funkcijas, kurias, įgyvendinant Programą, bibliotekų tinklo struktūros rėmuose atlieka viešosios bibliotekos ir kiti Programos dalyviai;
  • išskirti MIR kompetencijas, kurios yra reikalingos bibliotekų darbuotojams įgyvendinsiantiems Programą;
  • pateikti rekomendacijas tolimesniems žingsniams įgyvendinant Modelį Lietuvos viešosiose bibliotekose.

Tyrimą atliko: Rūta Beinoriūtė ir Greta Kundrotaitė.

Atlikimo metai: 2020 m.

Tyrimo dokumentas: Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo viešosiose bibliotekose modelis.