Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje tikslinių priemonių ir jų poveikio vertinimas

Tyrimo tikslas: pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl strateginių veiksmų konkrečiose kultūros srityse ir geografinėse teritorijose ir jų įgyvendinimo galimybių / sąlygų / perspektyvų. 

Tyrimo uždaviniai:

  • atlikti 2018-2021 m. Lietuvoje vykdytų tikslinių priemonių poveikio kultūros sklaidai užsienyje analizę ir išvadas dėl didžiausią poveikį Lietuvos kultūros sklaidai užsienyje turinčių kultūros sričių, veiklų, geografijos, auditorijos pobūdžio;
  • pateikti Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje vertinimo rodiklių analizę ir susijusias išvadas bei rekomendacijas dėl jų pagrįstumo ir naudojimo;
  • įgyvendinti kokybines konsultacijas su kultūros sektoriaus atstovais dėl sektoriaus tikslų, veiklos metodų, svarbiausių esamų ir siektinų bendradarbiavimo partnerių užsienyje;  
  • pateikti išvadas dėl kultūros sektoriaus sričių atstovų tikslų ir potencialo tam tikruose regionuose, veiksmingiausių veiklos metodų, svarbiausių esamų ir siekiamų bendradarbiavimo partnerių, rekomendacijas dėl strateginių veiksmų ir pilotinių programų, kurios veiksmingai paskatintų efektyvią Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje.

Tyrimo išvados ir rekomendacijos:

1. Rekomendacijos dėl tikslų, prioritetinių krypčių ir įgyvendinimo principų:  

1.1. Įvardinti tarptautinių kanalų ir partnerių tinklo auginimą pagrindiniu kultūros sklaidos užsienyje tikslu;

1.2. Sistemiškai stebėti ir matuoti kultūros sklaidos užsienyje poveikį taikant siūlomus rodiklius;

1.3. Stiprinti esamas (Vokietija, Jungtinė Karalystė, Italija, Prancūzija, JAV, Baltijos šalys, Lenkija) ir plėtoti naujas kultūros sklaidos kryptis (Skandinavija, Japonija);

1.4. Panaudoti kultūros potencialą minkštajai galiai kurti;

1.5. Kultūros sklaidai užsienyje taikyti darnaus vystymosi principus;

1.6. Suteikti kultūros sektoriui trūkstamas kultūros sklaidos užsienyje kompetencijas;

1.7. Kurti pasitikėjimą tarp kultūros sklaidą užsienyje finansuojančių institucijų ir įgyvendinančių kūrėjų ir įstaigų.

2. Rekomendacijos dėl veiksmingiausių kultūros sklaidos užsienyje veikimo būdų ir jų efektyvinimo:

2.1. Muginio pobūdžio renginiuose derinti komercinius ir kultūrinius sklaidos užsienyje tikslus;

2.2. Skatinti mugėse jungtinius prisistatymus, kūrybinius renginių formatus, viešinimo kampanijas;

2.3. Skatinti viešinimo žinučių muginio pobūdžio renginiuose temų ir žanrų įvairovę;

2.4. Skatinti kultūros atašė veiklų tęstinumą ir jų pristatomų kultūros ir meno sričių įvairovę, atkreipiant dėmesį į festivalinio pobūdžio renginius kaip turinčius didžiausią poveikį;

2.5. Derinti kultūros sklaidą užsienyje nuotoliniais ir fiziniais formatais.

3. Rekomendacijos dėl strateginių veiksmų tikslinių sklaidos užsienyje priemonių stiprinimui:

3.1. Tobulinti Lietuvos kino centro vykdomas programas efektyvesnei kino sklaidai;

3.2. Stiprinti efektyviai veikiančią Lietuvos kultūros instituto vizitų programą, orientuojantis į ilgalaikius rezultatus;

3.3. Išskirti vertimų programos prioritetus ir skatinti tęstines partnerystes;

3.4. Skatinti aktyvesnį vystomąjį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio atminties institucijų.

4. Rekomendacijos dėl kultūros sklaidos užsienyje funkcijų ir pilotinių programų:

4.1. Atskirti dalyvavimo Venecijos bienalėje funkcijas: idėjos vystymą nuo projekto administravimo ir vadybos;

4.2. Atskirti kultūros sklaidos užsienyje įgyvendinimo funkcijas, sukuriant sistemą, palaikančią kultūrinio produkto gyvavimo ciklą – sukūrimą (koprodukcija), sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;

4.3. Sukurti pilotines programas: 1) skatinančią investicijas į skatinimo platformas ir jungtinius prisistatymus ir 2) lanksčią visus metus atvirą programą, finansuojančią kultūros sklaidos užsienyje projektus.

Tyrimą atliko: UAB „Theoria“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu.

Tyrimo metai: 2022

Tyrimo ataskaita: Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje tikslinių priemonių ir jų poveikio vertinimas

Trumpas tyrimo pristatymas: Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje tikslinių priemonių ir jų poveikio vertinimo santrauka

Brief overview of the study: Summary of the Evaluation of measures and their impact for the promotion of Lithuanian culture abroad

Originalus šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija