Programos „Menas žmogaus gerovei“ vertinimas

Tyrimo tikslas: įvertinti programos „Menas žmogaus gerovei“ indėlį, siekiant meno poveikio žmogaus gerovei, ir pateikti rekomendacijas dėl šį poveikį skatinančio finansavimo modelio ir jo stebėsenos.

Tyrimo uždaviniai:

  • atlikti literatūros analizę, nustatant sąsajas tarp kultūros ir individo bei visuomenės gerovės;
  • identifikuoti gerovės vertinimo indeksus ir jų ryšį su kultūra ir sveikata;
  • nusakyti gerovės vertinimo būdus ir jų ryšį su kultūra ir sveikata Lietuvoje;
  • įvertinti TVP „Sveikata visiems“ tikslus ir uždavinius;
  • išanalizuoti programos „Menas žmogaus gerovei“ tikslus ir šios programos finansavimo daromą poveikį;
  • suformuluoti rekomendacijas dėl tolesnio programos „Menas žmogaus gerovei“ veiklų finansavimo ir įgyvendinimo bei finansavimo rezultatų stebėsenos.

Tyrimo rekomendacijos: Atsižvelgiant į atliktą analizę pateikiamos trys programos „Menas žmogaus gerovei“ veiklų plėtros kryptys: strateginis meno žmogaus gerovei finansavimas, profesionalaus meno prieinamumo skatinimas, rezultatų viešinimas.

Tyrimą atliko: Kristina Mažeikaitė, Martynas Darškus, Karolina Šulskutė, Šarūnas Šlekys

Tyrimo metai: 2021

Tyrimo ataskaita: Programos „Menas žmogaus gerovei“ vertinimas

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba