Menas žmogaus gerovei

Tyrimo tikslas

„Menas žmogaus gerovei“ yra bandomasis projektas, kurį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, siekdama didinti kultūros prieinamumą visoje šalyje. Kūrybinė partnerystė, projekte į bendrą veiklą suvienijusi meno, švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų sričių profesionalus, plėtoja naują požiūrį į meno svarbą bei sveikatos sampratą Lietuvoje. Vykdant projektą atliktas tyrimas, kurio metu siekta įvertinti, kaip menas ir meninė veikla veikia žmogaus psichosocialinę ir dvasinę
gerovę.

Tyrimą atliko: Audronė Brazauskaitė, Simona Karpavičiūtė, Ieva Petkutė, Roma Survilienė, Viktorija Žilinskaitė–Vytienė.

Atlikimo metai: 2012 m.

Tyrimo ataskaita: Menas žmogaus gerovei.