2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ socialinio ir ekonominio poveikio vertinimas

Tyrimo tikslas:

2009–2014 m. laikotarpio Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ (toliau Programa) vertinimas atliktas, siekiant nustatyti socialinį – ekonominį poveikį Lietuvai ir jos regionams remiantis surinktais vertinimo ataskaitai duomenimis.

Tyrimo uždaviniai:

Programos pasiekimų vertinimas:

 • Programos tikslai ir rezultatai;
 • Pokyčiai programinėje srityje;
 • Atitiktis horizontaliosioms sritims.

Bendradarbiavimo vertinimas:

 • Partnerystė su organizacijomis iš valstybių donorių;
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis;
 • Bendradarbiavimas su kitomis interesų grupėmis.

Projektų įgyvendinimo vertinimas:

 • Pagrindiniai iššūkiai;
 • Viešinimas ir komunikacija;
 • Žinių ir gebėjimų stiprinimas.

Atitikties bendrosioms visuomeninėms aktualijoms:

 • Lyčių lygybė;
 • Geras valdymas;
 • Tvari plėtra.

Tyrimą atliko: Dr. doc. Vaidutė Ščiglienė, Kristina Daubarytė.

Atlikimo metai: 2017 m.

Tyrimo ataskaita: EEE investicijų į kultūros paveldą poveikio tyrimas;
Sakralinių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vertinimas.