Programos „Humanitarinės literatūros leidyba“ vertinimas

Tyrimo tikslas:

Atlikus Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) administruojamos humanitarinės literatūros leidybos programos (toliau – Programa) analizę, įvardyti pagrindines programos tendencijas ir investicijų į programą pasiektus rezultatus bei nurodyti šios programos santykį su kitomis humanitarinės literatūros finansavimo priemonėmis.

Tyrimo uždaviniai:

  • išnagrinėti Programą ir parodyti, kiek lėšų jai skirta, kiek ir kokios kultūros ir meno organizacijos siekė gauti ir gavo finansavimą iš Kultūros rėmimo fondo (toliau – KRF). Nustatyti, kokio tipo paraiškoms (pagal leidinio mokslo kryptį, kilmę, projekto įgyvendinimo formą, trukmę) ir įstaigoms buvo skiriamas finansavimas;
  • Ištirti, iš kokių kitų LKT administruojamų programų kultūros ir meno organizacijos pritraukia lėšas versdamos ir leisdamos humanitarinės literatūros pakraipos leidinius (toliau – humanitariniai leidiniai).
  • apžvelgti, kokie humanitariniai leidiniai ir (ar) kokio tipo įstaigos yra finansuojami Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programoje (toliau – Lituanistikos programa) bei Lietuvos kultūros instituto (toliau – LKI) Vertimų skatinimo programoje (toliau – Vertimų programa).

Tyrimo išvados:

2016–2021 m. humanitarinės literatūros programos finansavimas buvo stabilus – jai skirta po 130 ar 150 tūkst. eurų per metus, finansuota maždaug kas trečia paraiška. Humanitarinės literatūros leidybos programa pasižymėjo ir aukštu finansavimo intensyvumu – finansuotos paraiškos visais metais vidutiniškai gavo bent 60 proc. prašomos sumos.

Tyrimą atliko:

Tyrimo vadovė – Kristina Mažeikaitė, tyrėjai – Martynas Tininis, Šarūnas Šlekys. Tyrimas atliktas pagal Lietuvos kultūros tarybos tyrimų planą.

Tyrimo metai: 2022 m.

Tyrimo ataskaita: Programos „Humanitarinės literatūros leidyba“ vertinimas 2022 (PDF)

Tyrimo infografikai: Programos „Humanitarinės literatūros leidyba“ vertinimo infografikai (PDF)

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba