Asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, informacijos poreikiai ir bibliotekų teikiamų paslaugų prieinamumas

Tyrimo tikslas:

atskleisti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, informacijos poreikius ir bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą.

Tyrimo uždaviniai:

  • išanalizuoti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, poreikius informacijos prieinamumui, naudojimosi bibliotekomis patirtį ir požiūrį į bibliotekų vaidmenį gaunant ir naudojantis informacija;
  • organizuoti savivaldybių gyvenamosiose vietovėse veikiančių skirtingų tipų Lietuvos bibliotekų sistemą sudarančių bibliotekų specialistų sutelktos grupės (angl. focus grupes) diskusijas bei atskleisti bibliotekų specialistų nuomonės apie tikslinių auditorijų informacinio aptarnavimo būklę, bibliotekų bendradarbiavimo ir informacijos paslaugų plėtros perspektyvas;
  • atlikti tarptautinių organizacijų parengtų rekomendacijų dėl informacijos prieinamumo asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, analizę, įvertinti Lietuvos bibliotekų teikiamų informacijos paslaugų (produktų) prieinamumo ir rekomendacijų nuostatų praktinio įgyvendinimo sąsajas.

Tyrimo išvados:

Bibliotekos kaip kultūros, informacijos, ugdymo erdvės subjektas, bibliotekų specialistų nuomone, turi tapti universaliais visiems prieinamais daugiafunkciniais centrais bendruomenėse, o paslaugos turi būti plėtojamos remiantis universalaus dizaino principais, atliepiančios kiekvieno asmens poreikius, nepaisant jų amžiaus, individualių poreikių informacijos įvairovės ir prieinamumo aspektu.

Tyrimą atliko: Jungtinės tyrėjų grupės vadovė Odeta Šapelytė, Dr. Daiva Alifanovienė, Dr. Albina Kepalaitė, Dr. Margarita Jurevičienė, Dr. Asta Vaitkevičienė, Dr. Jūratė Valuckienė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu

Tyrimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Bibliotekos paslaugų prieinamumo tyrimo ataskaita 2021 (PDF)

Originalus šaltinis: LR Kultūros ministerija