Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos 2015-2017 metų etapo vertinimas

Tyrimo tikslas: atlikti Regionų kultūros plėtros 2012-2020 m. programos (toliau – Programa)  2015-2017 m. etapo vertinimą ir pateikti rekomendacijas III Programos etapo įgyvendinimui.

Tyrimo išvados:

  • Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – kultūrinė veikla vyko ne tik didesniais mastais, bet ir kultūrinių veiklų koncentracija buvo didesnė, t.y. daugiau kūrėjų ir kitų kultūros veiklų rodiklių teko vienam gyventojui.
    • Vilniaus mieste aktyvių projektų paraiškų teikėjų (juridinių asmenų), tenkančių vienam gyventojui, buvo kelis ar net keliolika kartų daugiau nei kituose regionuose.
    • Matomi netolygumai pagal NVO ir verslo įmonių, teikusių projektų paraiškas LKT, skaičių ir koncentraciją. Mažesniuose regionuose paraiškas projektams santykinai aktyviau teikė biudžetinės įstaigos.
  • Regionuose, kuriuose vyravo mažesnis verslumo lygis bei gyventojų pajamos, taip pat buvo mažiau kultūros lauko veikėjų, jie įgyvendino mažiau kultūrinių projektų ir tai vėlgi turėjo mažesnį poveikį regiono kultūrinei, socialinei ir ekonominei aplinkai.
  • Be diferencijuoto požiūrio į atskirų regionų kultūrinio lauko vystymą bei aktyvesnio regioninių veikėjų įtraukimo į regionų kultūros lauko vystymo sprendimus, tikėtinai būtų sudėtinga pakeisti situaciją regionuose. Tai paaiškina Tolygios kultūrinės raidos modelio poreikį, įgyvendintą III etape.

Tyrimą atliko: Dr. Giedrė Dzemydaitė

Atlikimo metai: 2019

Tyrimo tekstas: Regionų kultūros plėtros programos II etapo vertinimas