Savivaldybių kultūros indeksas 2021

Tyrimo tikslas: sudaryti reprezentatyvų savivaldybių kultūros indeksą. Siekiama, kad indeksas pateiktų kultūros situacijos reprezentaciją kiekvienoje savivaldybėje, kad jis būtų aktualus savivaldybėms ir galėtų nurodyti skirtumus, lyginant savivaldybes tarpusavyje, bei identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias kultūros sritis savivaldybėse.

Tyrimo uždaviniai:

  1. aptarti jau egzistuojančius indeksus, daugiausiai dėmesio skiriant Lietuvoje sudaromiems savivaldybių indeksams;
  2. atlikti strateginių šalies kultūros politikos dokumentų analizę;
  3. pristatyti metodologiją bei prieinamus kultūros srities duomenis, aprašyti indeksą sudarančius rodiklius;
  4. pristatyti savivaldybių reitingus pagal kiekvieną rodiklį, įtrauktą į savivaldybių kultūros indeksą;
  5. pateikti savivaldybių kultūros indeksą, kuris apibendrina kultūros situaciją savivaldybėje.

Tyrimą atliko: Kristina Mažeikaitė Lietuvos kultūros tarybos užsakymu

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: Savivaldybių kultūros indeksas 2021

Tyrimo santrauka: Savivaldybių kultūros indeksas 2021_Santrauka

Tyrimo žemėlapiai: Savivaldybių kultūros indeksas 2021_Žemėlapiai

Tyrimo infografikai: Savivaldybių kultūros indeksas 2021_Infografikai

Tyrimo pristatymo skaidrės: Savivaldybių kultūros indeksas 2021_Skaidrės

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba