Tyrimo „Žiniasklaidos koncentracija ir jos reguliavimas Lietuvoje“ ataskaita

Tyrimo tikslas

Nustatyti žiniasklaidos nuosavybės ir rinkų koncentracijos lygį Lietuvoje, jų pokytį nuo 2000 m. ir kaitos priežastis. Remiantis šio tyrimo rezultatais parengti rekomendacijas skirtas žiniasklaidos nuosavybės ir rinkų koncentracijos reguliavimui.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti, kaip reglamentuojama žiniasklaidos koncentracija Lietuvoje ir užsienio šalyse (Latvijoje, Estijoje, Skandinavijos valstybėse ir kt.).
  2. Išanalizuoti kaimyninių Baltijos ir Skandinavijos šalių žiniasklaidos konkurencinę aplinką ir jos poveikį visuomenės informavimo laukui.
  3. Išanalizuoti Lietuvos žiniasklaidos konkurencinę aplinką ir nustatyti horizontalios žiniasklaidos koncentracijos kaitą ir lygį nacionalinėse interneto, televizijos, radijo ir spaudos rinkose XXI amžiuje, pasitelkiant sociologinius ir ekonominius kriterijus.
  4. Atlikti Lietuvos žiniasklaidos organizacijų atstovų iš skirtingų sektorių (interneto, televizijos, radijo ir spaudos) apklausą.
  5. Pateikti Lietuvos žiniasklaidos konkurencinės aplinkos perspektyvinę analizę, žiniasklaidos koncentracijos nustatymo metodiką ir žiniasklaidos koncentracijos reguliavimo pasiūlymus.

Tyrimą atliko: Dr. Deimantas Jastramskis ir Giedrė Plepytė-Davidavičienė

Tyrimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Mokslo projekto „Žiniasklaidos koncentracija ir jos reguliavimas Lietuvoje“ Nr. P-REP-20-10 tyrimo atskaita (PDF)

Originalus šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija