Kokybinis kultūros centrų tyrimas 2022 m.

Tyrimo tikslas

Tyrimas atliekamas siekiant išsiaiškinti, kaip būtų galima keisti kultūros centrų teisinį reglamentavimą, patobulinti jų valdymą ir kaip patys kultūros centrai galėtų stiprinti savo vykdomas veiklas, dar veiksmingiau prisidėdami prie aukščiau išvardytų nacionalinių kultūros ir regioninės politikos tikslų.

Pagrindinės tyrimo išvados:

  • Rekomenduojama pagerinti kultūros centrų teisinį reglamentavimo suderinamumą įtraukiant regioninę dimesiją, hierarchinę kultūros paslaugų struktūrą, bendradarbiavimą tarp savivaldybių tiekiant kultūros paslaugas, Regionines plėtros tarybas ir Regionines kultūros tarybas, apibrėžiant platesnes kultūros centrų atliekamas funkcijas ir kita.
  • Vystyti kultūros centrų akreditavimo ir klasifikavimo sistemą, kuri padėtų geriau inventorizuoti infrastruktūrą ir padėtų užtikrinti kultūros įstaigų tinklo kokybės standartą.
  • Gerinant kultūros centrų funkcijas ir paslaugų prieinamumo kokybę, stiprinti teikiamos edukacijos prieinamumą ir kokybę, vystyti kultūros centrų prieinamumą plačiam tikslinių grupių ratui, gerinti aukštos kultūrinės-meninės vertės paslaugų mobilumą ir kita.
  • Gerinti kultūros centrų kuriamo poveikio matavimo procesus, siekiant pamatuoti netiesioginį poveikį ir turėti galimybę planuoti tikslingą investavimą į kultūrą.

Tyrimą atliko: MB „Homo eminens”, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu

Tyrimo metai: 2022 m.

Tyrimo ataskaita: Kokybinis kultūros centrų tyrimas (PDF)

Originalus šaltinis: LR Kultūros ministerija