Valstybės kultūros ir meno premijų sistema ir pasiūlymai jai tobulinti

Tyrimo tikslas:

atlikti Valstybės kultūros ir meno premijų sistemos analizę ir pateikti rekomendacijas dėl tolygesnio kultūros ir meno kūrėjų skatinimo premijomis siekiant užtikrinti įvairių kultūros ir meno sričių tolygią raidą.

Tyrimo uždaviniai:

  1. apžvelgti pasaulyje vyraujantį požiūrį į Premijas ir įvairius prizus ir apžvelgti pasaulines tendencijas Premijų bei su kultūra ir menu susijusių premijų srityse;
  2. atlikti pasirinktų šalių centrinės valdžios lygmens Premijų analizę;
  3. išanalizuoti ir įvertinti valstybės Premijų (Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų, Vyriausybės kultūros ir meno premijų, J. Basanavičiaus premijos, LR kultūros ministerijos premijų) sistemą;
  4. išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos savivaldybių teikiamas Premijas;
  5. aptarti ir įvertinti kai kurias Lietuvos privataus sektoriaus ir kitų organizacijų Premijas;
  6. išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos mokslo premijas kultūros ir meno sritims;
  7. atlikti kokybinį tyrimą, susijusį su šiuo metu Lietuvoje veikiančios Premijų sistemos būklės vertinimu ir jos gerinimo galimybėmis (apklausti Premijų skyrimo komisijų narius, Premijų sistemų dalyvius, menininkus ir kitas suinteresuotąsias šalis);
  8. parengti alternatyvinius valstybės Premijų sistemos keitimo modelius, atlikti jų analizę ir pasiūlyti pasirenkamas alternatyvas;
  9. pateikti rekomendacijas, apimančias Premijų sistemą (komisijos, kandidatų vertinimo kriterijai, premijų dalyviai), pateikti rekomendacijas dėl tolygesnio kultūros ir meno kūrėjų skatinimo.

Tyrimą atliko: UAB „Dialogas“, UAB „Kvalitetas“, Mykolo Romerio universitetas

Atlikimo metai: 2020 m.

Tyrimo ataskaita: Tyrimo „Valstybės kultūros ir meno premijų sistema ir pasiūlymai jai tobulinti“ ataskaita