COVID-19 pandemijos ir kitų 2020-2022 m. krizių poveikis kultūros ir kūrybiniam sektoriui 2023 m.

Tyrimo tikslas: ištirti COVID-19 pandemijos ir kitų 2020-2022 m. krizių poveikį kultūros ir kūrybiniam sektoriui.

Tyrimo etapai:

  • I etapas: „Lietuvos kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus ekonominė apžvalga 2017 – 2021 m.“.
  • II etapas: 1) „Fizinių ribojimų ir valstybės finansinių intervencijų, skirtų COVID-19 pandemijos pasekmėms mažinti kultūros ir kūrybiniame sektoriuose, analizė“; 2) „2022 m. vykusių krizių įtakos organizacijoms vertinimas: 2017—2022 m. LKT pareiškėjų ir šiuo laikotarpiu paraiškų neteikusių organizacijų apklausos rezultatai“.
  • III etapas: „Covid-19 pandemijos ir kitų 2020 – 2022 m. krizių poveikis kultūros ir kūrybinėms organizacijoms: kokybinis tyrimas“.

Tyrimą atliko:

  • I etapas: Marija Pečiulytė
  • II etapas: įgyvendino UAB „KOG institutas“, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. Apklausų vykdytojai: UAB „KOG institutas“, UAB „Eurotela“, UAB „Norstat LT“; Valstybės taikytų fizinių priemonių ir finansinių intervencijų COVID-19 pandemijai suvaldyti aprašą ir vertinimą parengė: Darius Dulskis, Milda Dukštaitė, Giedrė Skairytė (Ekonominės konsultacijos ir tyrimai). Tyrimo (I ir II imties apklausų) metodologiją rengė Rūta Matulaitienė (KOG institutas); tyrimo (I ir II imties apklausų) rezultatus aprašė Rūta Matulaitienė (KOG institutas), Ieva Medinytė (KOG institutas). Prie tyrimo rezultatų analizės bei ataskaitos rengimo prisidėjo Egidijus Vlaščenko (KOG institutas). Lietuvos kultūros tarybos pasirengimo tyrimui ir tyrimo priežiūros darbo grupė: Marija Pečiulytė (darbo grupės pirmininkė), Martynas Tininis (sekretorius), Asta Pakarklytė (narė). LR kultūros ministerijos atstovė – Janina Krušinskaitė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovė.
  • III etapas: Marija Pečiulytė, Kristina Mažeikaitė

Nuoširdžiai dėkojame visoms prisidėjusioms organizacijoms ir LKT Stebėsenos ir analizės skyriaus darbuotojams už įžvalgas ir patarimus: Martynui Tininiui ir Radvilei Maskuliūnaitei.

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: COVID-19 ir kitų 2020-2022 m. krizių poveikis KKI

Tyrimo santrauka: COVID-19 ir kitų 2020-2022 m. krizių poveikis KKI

Summary : COVID-19 and other Crises 2020-2022 Impact on the CCI

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba