Kūrybinės industrijos – produktyvi Lietuvos ekonomikos dalis

Tyrimo tikslas:

parengti tikslų Lietuvos autorių teisėmis pagrįstų verslo šakų (industrijų) žemėlapį jų ekonominės vertės atžvilgiu. Pagrindiniai tyrimo uždaviniai:

  • apskaičiuoti autorių teisių ir gretutinėmis teisėmis pagrįstų verslo šakų (industrijų) ekonominį indėlį šalyje, įvertinant ir jų indėlį į šalies BVP, užimtumo dalį nacionaliniu lygmeniu bei gautas pajamas iš užsienio prekybos;
  • išanalizuoti Lietuvai svarbias pasirinktas verslo ar industrijų šakas, dirbančias autorių teisių ir gretutinių teisių srityje, taip pat aptariant šios rinkos struktūrą, esamus paklausos ir pasiūlos modelius, srities darbo rinką, taip pat kolektyvinio administravimo organizacijų ir kitų su autorių teisėmis susijusių organizacijų vaidmenį;
  • nustatyti Lietuvos autorių teisėmis pagrįstų pramonės ir verslo šakų (industrijų) pranašumus lyginant su kitomis valstybėmis;
  • pasiūlyti strategiją, skatinančią autorių teisėmis pagrįstų pramonės, verslo šakų augimą ir plėtrą šalyje.

Tyrimą atliko: VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai (ESTEP)

Atlikimo metai: 2012 m.

Tyrimo ataskaita: Kūrybinės industrijos – produktyvi Lietuvos ekonomikos dalis (tik anglų k.);
Kūrybinės industrijos – produktyvi Lietuvos ekonomikos dalis (santrauka lietuvių k.).