Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studija

Tyrimo tikslas: prisidėti prie Lietuvos dizaino sektoriaus formavimo ir įgyvendinimo.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Pagal Europos Sąjungos Dizaino politikos monitoringą, 2014 m. Lietuva priskiriama šalims, neturinčioms dizaino politikos. Dizaino politikos neturėjimas sudaro kliūtis nuosekliai ir kryptingai vystyti dizaino sektorių, siekti ir koordinuoti iškeltų prioritetų ir tikslų įgyvendinimą. Tuo tarpu dizaino politikos suformavimas ir įgyvendinimas gali sukurti sąlygas inovacijų ir nauju verslo modeliu plėtrai šalies ekonomikoje.
  2. Remiantis akademinės ir dizainerių bendruomenės atstovų vertinimais, Lietuvoje labai trūksta vieningos struktūros, kuri apjungtų įvairius dizaino sektoriaus atstovus, suteiktų kryptį dizaino plėtrai ir atstovautų dizaino sektoriui politiniame lygmenyje.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Įsteigti Nacionalinę dizaino tarybą, kuri vienytų dizaino sektoriaus plėtra suinteresuotas puses ir vykdytų jų veiklos koordinavimą.
  2. Organizuoti kasmetinį nacionalinį dizaino forumą.
  3. Atlikti išsamų Lietuvos dizaino sektoriaus tyrimą, kuriame būtų įvertintas dizaino naudojimo mastas įmonėse ir viešajame sektoriuje, dizaino sektoriaus dydis, dizaino specialistų atitiktis darbo rinkai ir kt.
  4. Įgyvendinti viešumo kampaniją, skirtą dizaino kaip inovacijos sistemos dalies propagavimui.
  5. Skatinti dizaino sektoriaus įmones ir organizacijas įsijungti į šalyje veikiančius inovatyvius ir/ar verslo klasterius ir dalyvauti bendruose projektuose.
  6. Įgyvendinti dizaino panaudojimo viešųjų paslaugų tobulinimui skirtus pilotinius projektus, sprendžiančius socialines, aplinkosaugines ir kitas problemas.

Tyrimą atliko: VDA Dizaino inovacijų centras

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studija