Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkoje

Tyrimo tikslas: įvertinti Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkoje ir pateikti rekomendacijas jo gerinimui.

Svarbiausios tyrimo išvados:

 1. Teisinė aplinka:
  1. Siekiant didinti Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriaus konkurencingumą, turi būti parengta aiški KKI konkurencingumo didinimo strategija, užtikrinanti būtiną papildomą finansavimą ir techninę pagalbą parengiant kokybiškas paraiškas Europos Sąjungos teikiamai paramai gauti.
  2. Darbo teisinių santykių reguliavimas Lietuvoje vis dar sudėtingas ir nelankstus. Darbo kodeksas numato ribotą sutarčių rūšių sąrašą, ribotas terminuotų sutarčių taikymo sąlygas, darbdaviui nepalankias darbuotojų atleidimo sąlygas, griežtus viršvalandinio darbo ribojimus. Kadangi KKI vyrauja netradicinės darbo santykių formos ir planavimo metodai, toks reglamentavimas yra kliūtis KKI sektorių plėtrai.
  3. Lietuvoje KKI sektorių plėtrai nėra numatytas atskiras mokestinis teisinis režimas išskyrus tam tikras atskiras išimtis. Viena iš jų – Pelno mokesčio lengvata, taikoma kino pramonėje investuojantiems subjektams. Tikslinga svarstyti šios ir kitų mokestinių lengvatų taikymą ir kitoms didžiausią potencialą turinčioms KKI sritims.
 2. Socialinė aplinka:
  1. Lietuvos regionų plėtros planuose šiandien daugiausiai atsižvelgiama į kultūros infrastruktūros plėtojimą ir modernizavimą, kultūros paveldo išsaugojimą, turizmo plėtojimą.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

 1. Teisinė aplinka:
  1. Siūlytina toliau liberalizuoti darbo teisinius santykius, nustatant paprastesnes viršvalandinio darbo sąlygas, tačiau taip pat numatyti galimybę sudaryti naujų rūšių, įvairesnes darbo sutartis, keisti terminuotų sutarčių reglamentavimą bei lengvinti jų sudarymo ir pratęsimo galimybes.
  2. Tikslinga toliau mažinti verslą kontroliuojančių institucijų, atsisakant funkcijų dubliavimo bei daugiau dėmesio skiriant ne verslo subjektų baudimui, bet jų konsultavimui ir švietimui.
 2. Socalinė aplinka:
  1. Tinkamai ir efektyviai KKI plėtrai būtina išnaudoti visas finansavimo galimybes, skatinant bendradarbiavimą tarp privataus ir viešojo sektoriaus, regionų plėtros iniciatyvas bei eksporto skatinimą. Visa tai yra būtina siekiant nuolatinės KKI plėtros skirtinguose Lietuvos regionuose, pasitelkiant įvairias plėtros skatinimo priemones.

Tyrimą atliko: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkoje