Programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ vertinimas

Tyrimo tikslas: įvertinti LKT finansuojamos „Kultūros ir kūrybinių industrijų“ programos rezultatus ir identifikuoti pagrindinius trūkumus.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Apžvelgti KKI programos pokyčius, fiksuojamus Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse 2015–2022 m.
  2. Apžvelgti KKI programos bendrąsias finansavimo tendencijas 2015–2022 m. ir įvertinti projektų vykdytojų konkurencinę aplinką.
  3. Įvertinti KKI programoje finansuojamos veiklos „Kultūros startuoliai“ pasiektus rezultatus.
  4. Įvertinti KKI programoje finansuojamos veiklos „Tinklaveika“ pasiektus rezultatus.
  5. Pateikti išvadas ir galimas kryptis programai tobulinti.

Tyrimą atliko: Radvilė Maskuliūnaitė, Kristina Mažeikaitė

Tyrimo vadovė: Kristina Mažeikaitė

Tyrimo metai: 2022 m.

Tyrimo ataskaita: Programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ vertinimo ataskaita

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba