SAMS sričių apžvalgos – Architektūros ekspertinių tyrimų ataskaitos

Tyrimų tikslas

Kultūros sričių ekspertinių tyrimų ataskaitos yra studijos „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“, vykdomo siekiant sukurti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemą (SAMS), dalis. Jų rašymo metu buvo siekiama pateikti pasiūlymus kaip įgyvendinti kokybinio pokyčio kultūros ir meno srityse stebėseną kiekvienoje srityje.

Architektūros srities ekspertiniai tyrimai apima kokybiniam pokyčiui šioje srityje stebėti skirtus raidos ir projektų apibrėžimus, veiklų, produktų bei paslaugų sąrašus ir kokybės vertinimo rodiklius bei kriterijus. 

Tyrimus atliko: dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė, dr. Tomas Grunskis, dr. Eglė Navickienė, prof. Algis Vyšniūnas

Tyrimų metai: 2020 m.

Tyrimų ataskaitos:

Tyrimų santrauka: dr. V. Almonaitytė-Navickienė, dr. Tomas Grunskis, dr. Eglė Navickienė, „Architektūros sritis. Ekspertinio vertinimo santrauka” (PDF)

Kitų sričių tyrimus galite rasti Kultūros statistikos (SAMS) projekto LKT puslapyje ir kultūrostyrimai.lt SAMS skiltyje.