SAMS sričių apžvalgos – Etninės kultūros ekspertinių tyrimų ataskaitos

Tyrimų tikslas

Kultūros sričių ekspertinių tyrimų ataskaitos yra studijos „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“, vykdomo siekiant sukurti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemą (SAMS), dalis. Jų rašymo metu buvo siekiama pateikti pasiūlymus kaip įgyvendinti kokybinio pokyčio kultūros ir meno srityse stebėseną kiekvienoje srityje.

Etninės kultūros srities ekspertiniai tyrimai apima kokybiniam pokyčiui šioje srityje stebėti skirtus raidos ir projekto apibrėžimus, veiklų, produktų bei paslaugų sąrašus ir kokybės vertinimo rodiklius bei kriterijus. 

Tyrimus atliko: Etninės kultūros globos taryba, atstovaujama pirm. Dalios Urbanavičienės ir pirm. pavad. Jono Rudzinsko, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, atstovaujamas Vidos Šatkauskienės, dr. Loretos Sungailienės, dr. Saulės Matulevičienės ir dr. Teresės Jurkuvienės, dr. Vytautas Tumėnas

Tyrimų metai: 2020 m.

Tyrimų ataskaitos:

Tyrimų santrauka: Etninės kultūros sritis: ekspertinio vertinimo santrauka (PDF)

Kitų sričių tyrimus galite rasti SAMS projekto LKT puslapyje ir kultūrostyrimai.lt SAMS skiltyje.