SAMS sričių apžvalgos – Bibliotekų ekspertinio tyrimo ataskaita

Tyrimo tikslas

Kultūros sričių ekspertinių tyrimų ataskaitos yra studijos „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“, vykdomo siekiant sukurti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemą (SAMS), dalis. Jų rašymo metu buvo siekiama pateikti pasiūlymus kaip įgyvendinti kokybinio pokyčio kultūros ir meno srityse stebėseną kiekvienoje srityje.

Bibliotekų srities ekspertinio vertinimo santrauka apima kokybiniam pokyčiui šioje srityje stebėti skirtus raidos ir projekto apibrėžimus, veiklų, produktų bei paslaugų sąrašus ir kokybės vertinimo rodiklius bei kriterijus.

Tyrimą atliko: Jolita Steponaitienė

Tyrimo metai: 2020 m.

Tyrimo ataskaita: Bibliotekų sritis: ekspertinio vertinimo ataskaita (PDF)

Tyrimo santrauka: Bibliotekų sritis: ekspertinio vertinimo santrauka (PDF)

Kitų sričių tyrimus galite rasti SAMS projekto LKT puslapyje ir kultūrostyrimai.lt SAMS skiltyje.