SAMS sričių apžvalgos – Muziejų ekspertinių tyrimų ataskaitos

Tyrimų tikslas

Kultūros sričių ekspertinių tyrimų ataskaitos yra studijos „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“, vykdomo siekiant sukurti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemą (SAMS), dalis. Jų rašymo metu buvo siekiama pateikti pasiūlymus kaip įgyvendinti kokybinio pokyčio kultūros ir meno srityse stebėseną kiekvienoje srityje.

Muziejų srities ekspertinio tyrimo ataskaita apima kokybiniam pokyčiui šioje srityje stebėti skirtus raidos ir projekto apibrėžimus, veiklų, produktų bei paslaugų sąrašus ir kokybės vertinimo rodiklius bei kriterijus.

Tyrimus atliko: dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė ir prof. dr. Rimvydas Laužikas

Tyrimų metai: 2020 m.

Tyrimų ataskaitos:

Tyrimų santrauka: Muziejų sritis: ekspertinio vertinimo santrauka (PDF)

Kitų sričių tyrimus galite rasti SAMS projekto LKT puslapyje ir kultūrostyrimai.lt SAMS skiltyje.