Kauno centrinio pašto įveiklinimo galimybių studija

Tyrimo tikslas:

įveiklinti Kauno centrinio pašto pastatą įprasminant ir aktualizuojant išskirtinį modernizmo architektūros kultūros paminklą, sukuriant gyvybingą ir visuomenei prieinamą traukos centrą, kuriame būtų vykdomos kultūrinės ir kitos visuomenės poreikius atliepiančios veiklos bei paslaugos, aktualios vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastais.

Tyrimo uždaviniai:

 • išsaugoti ir sutvarkyti kultūros paveldo objektą, aktualizuoti ir įprasminti vertingąsias jo savybes;
 • pritaikyti pastatą šiuolaikiniams poreikiams;
 • ilgalaikėje perspektyvoje įveiklinti nenaudojamą pastatą bei užtikrinti objekto išskirtinumą ir konkurencingumą;
 • sukurti visuomenei atvirą modernizmo paveldo ir istorinės atminties įprasminimo erdvę;
 • sukurti visuomenės poreikiams pritaikytas ir prieinamas kultūros, kitas aktualias erdves;
 • užtikrinti, kad objektas ilgalaikėje perspektyvoje neprarastų vertės ir būtų naudojamas efektyviai bei tvariai.

Tyrimo išvados:

 1. Pastato būklė prasta ir reikalauja skubaus remonto.
 2. Pastatas mažai patrauklus privatiems investuotojams, veiklos, tikėtina, neatsiperka.
 3. Visuomenės lūkestis yra turėti visuomeninės (kultūrinės) paskirties pastatą.
 4. Gausi architektų, visuomenininkų ir akademikų bendruomenė ne kartą išreiškė poreikį Kauno centrinio pašto rūmuose įkurti su architektūra, Kauno modernizmu, dizainu susijusias veiklas, formuoti tokio pobūdži kūrybinį klasterį.
 5. Ypatingas kultūros paminklo statusas, pastato istorinė reikšmė, visuomenės lūkesčiai įpareigoja Kauno centrinio pašto rūmuose vykdyti nacionalinės reikšmės veiklą.

Tyrimą atliko: galimybių studijos rengimo kuravimas – VšĮ Idėjos miestui, galimybių studijos vadovė dr. Inga Urbonaitė-Vadoklienė. Ekspertai: architektas Vytautas Buinevičius, architektas Laimis Valančiūnas, architektas Jokūbas Jurgelis, urbanistė Živilė Šimkutė, architektas-urbanistas Egidijus Kasakaitis,
architektas Andrius Ropolas, analitikas, NT ekspertas Mindaugas Kulbokas, analitikas, ekonomistas Gintaras Lubauskas, teisininkas Deivis Valiulis, paveldosaugos specialistė Indrė Ambrazienė. Tyrimas atliktas LR Kultūros ministerijos užsakymu.

Tyrimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Kauno centrinio pašto įveiklinimo galimybių studija (PDF)

Originalus šaltinis: LR Kultūros ministerija