Lietuvos apskričių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių studija

Tyrimo tikslas: išnagrinėti ir pateikti rekomendacijas, kaip per artimiausią dešimtmetį valdyti valstybinės reikšmės ir apskričių viešąsias bibliotekas, kad jos galėtų efektyviai vykdyti joms įstatymo pavestas išskirtines funkcijas.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Lietuvos technikos biblioteka (LTB): LTB paslaugų poreikis šiuo metu yra nežinomas, nes dalis jos aptarnaujamos tikslinės grupės priklauso privačiam sektoriui.
  2. Lietuvos mokslų akademijos Vrubleskių biblioteka (LMAVB): paveldo apsaugos ir sklaidos funkcijos stiprinimas leistų šiai bibliotekai tapti šiuolaikiniu kultūros paveldo tyrimų, skaitmeninės humanitarikos centru ir biblioteka.
  3. Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos (LAVB): aktualiausi vaidmenys yra: a) savivaldybės viešųjų ir mokyklų bibliotekų profesinio tobulėjimo užtikrinimas regione; b) valstybės strategijų įgyvendinimas regiono bibliotekose.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Sukurti nacionalinę bibliotekų strategiją.
  2. Įsteigti tarpžynybinę bibliotekų valdymo agentūrą.
  3. Atnaujinti LR bibliotekų įstatymą, apibūdinant visų Lietuvos bibliotekų sistemos narių vaidmenis ir steigėjų funkcijas ir atsakomybę.
  4. Įtraukti bibliotekas į ministerijų strateginių planų bei bibliotekų veiklos strategijų kūrimą.
  5. Užtikrinti sistemingą bibliotekų darbuotojų profesinių komptencijų tobulinimą visoje bibliotekų sistemoje.
  6. Tinkamai reglamentuoti kultūros paveldo valdymą  bibliotekose.
  7. Tobulinti bibliotekų veiklos vertinimo sprendimus ir priemones.

Tyrimą atliko: dr. Zinaida Manžuch, dr. Elena Macevičiūtė, Benas Adomavičius

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Lietuvos apskričių viešosios ir valstybinės reikšmės bibliotekos: galimybių studija