Nevyriausybinių scenos menų organizacijų veiklos efektyvumo tyrimas

Tyrimo tikslas: įvertinti nevyriausybinių scenos meno organizacijų teisinį reglamentavimą, finansavimą ir veiklos efektyvumą.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme nustatytas teatrų veiklos teisinis reglamentavimas varžo nevyriausybinių scenos meno organizacijų teises įgyti profesionalųjį statusą ir dalyvauti konkursuose atitinkamoms kūrybinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto, vykdyti;
  2. savivaldybės dotacijas teikia tik dviem nevyriausybinėms scenos menų organizacijoms, abi jos reziduoja Vilniuje;
  3. dėl finansavimo neapibrėžtumo organizacijos nekuria strateginių planų;
  4. visos tyrime dalyvavusios organizacijos iš daugiausiai jose dirbančių kūrybinių darbuotojų – aktorių perka vienkartines ar daugkartines paslaugas, sudarydamos atlikėjo intelektinių paslaugų arba autorines pirkimo sutartis. Darbo sutarčių su aktoriais tirtos organizacijos nesudaro;
  5. atkurtos Nepriklausomybės pradžioje atsiradusios nevyriausybinės scenos menų organizacijos ilgainiui savo veikla darė įtaką valstybės finansavimui ir įtakojo jo struktūrinius pokyčius. Šiuo metu veikiančią valstybės dalinio finansavimo programų sistemą inicijavo kai kurių scenos menų organizacijų vykdomų veiklų įvairovė. Tokiu būdu šis nevalstybinis sektorius įsitraukė į kultūros politikos formavimą. Valstybės sukurtos naujos finansavimo programos suteikia galimybes nevyriausybinėms scenos menų organizacijoms vykdyti įvairesnę veiklą negu vien tik spektaklių kūrimą ir sklaidą. Tyrimas parodė, kad nedaugelis jų pasinaudoja šiomis galimybėmis.

Tyrimą atliko: VšĮ „Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras“

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Nevyriausybinių scenos menų organizacijų veiklos efektyvumo tyrimas