Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūrimas

Tyrimo tikslas: išanalizavus Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prielaidas ir poreikius, įvertinus atliktų tyrimų rezultatus, pristatyti Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo modelį, atliepiantį mokymosi visą gyvenimą nuostatas, su siūlymais dėl galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikacijos tobulinimo procesą, keitimo ar naujų teisės aktų rengimo.

Teikiamos rekomendacijos: Siekiant įgyvendinti Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo modelį būtina parengti Bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų bendrųjų reikalavimų aprašą, Bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų aprašus (pateikiant kompetencijų sąrašus). Taip pat reikalinga atnaujinti šiuo metu galiojančius kultūros darbuotojų atestacijos nuostatus, kurie nėra suderinti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
Siekiant efektyvios kompetencijų centro veiklos, aktualu jį įkurti ir jo veiklos organizavimą pavesti Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Į kvalifikacijos tobulinimo procesą įtrauktinos aukštosios mokyklos, viešosios ir mokslinės bibliotekos, bibliotekų asociacijos.

Tyrimą atliko: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Atlikimo metai: 2017

Tyrimo santrauka: Lietuvos viešųjų bibliotekų kvalifikacijos kėlimo modelis