Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų raiška kūrybinių ir kultūrinių industrijų audiovizualiniame sektoriuje Frascati nuostatų kontekste

Tyrimo tikslas: ištirti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų raišką, MTEP skatinimo priemones kultūrinių ir kūrybinių industrijų audiovizualiniame sektoriuje ir parengti metodologiją, pagrįstą adaptuotais sektoriaus pavyzdžiais.

Tyrimo rekomendacijos: 

 1. Kūrybinėse industrijose vienos inovacijų sampratos nėra, nes kiekvienas kūrybinio rezultato (intelektinės nuosavybės) produktas, kuris nėra kopija, gali būti apibūdintas kaip inovacija (intelektinės kūrybos originalas, prototipas). Inovacijos naujumo lygis KKI sektoriuje didžiąja dalimi nustatomas srities ekspertų ‒ menininkų, vertintojų, ekspertų, todėl reikia siekti tarpsritinio dialogo ir ekspertinių diskusijų meno MTEPI kontekste. Susitarti dėl bendrų sąvokų, supratimo, ribų nustatymo, pasiekti bendrą MTEP veiklų suvokimą, aptarti potencialą, sąsajas su kitomis mokslo sritimis, persvarstyti atskirų sričių ekspertams MTEP skatinimo instrumentų vertinimo kriterijus.
 2. Skirtingų šaltinių analizė parodė, kad Lietuvoje sukurti MTEP skatinimo instrumentai nėra efektyvūs
  tiek verslui apskritai, tiek KKI. Siekiant poveikio MTEP vystymui Lietuvoje apskritai rekomenduotina
  papildyti skatinamąsias priemones, kurios padėtų atskleisti specifinių sektorių potencialą.
 3. Viena vertus, akivaizdus verslo sektoriaus edukacijos trūkumas identifikuojant MTEP veiklų požymius,
  kita vertus, akivaizdus meno turinio, kaip MTEPI produkto, sukūrimo edukacijos trūkumas
  MTEPI specialistų lauke, todėl rekomenduotina, kad MTEP atpažinimo edukacinės programos būtų
  įtrauktos į studijų programas, tai suponuotų ateities verslo kitokį požiūrį į MTEPI identifikavimą.

Tyrimą atliko: VšĮ „Ateities visuomenės institutas“

Atlikimo metai: 2018

Visas tyrimas: MTEPI KKI audiovizualiniame sektoriuje