Istorinės vaizduotės laboratorija: praeities tyrinėtojų ir menininkų dialogai

Tyrimo tikslas: su iškiliais Lietuvos menininkais aptarti jų darbo su istorijos ir atminties temomis, principus.

Tyrimo probleminiai klausimai:

  1. Kokias būdais konkretiems menininkams savo darbais pavyko praturtinti Lietuvos visuomenės istorinę kultūrą?
  2. Kokios yra konkrečios meninės veiklos formos (romano, kino filmo, piešinio, fotografijos, muzikinio kūrinio, etc.) galimybės ir ribotumai reflektuojant ir reprezentuojant istorijos bei atminties temas?
  3. Ką esmingai naujo apie praeitį gali pasakyti menininkas pasitelkdamas (istorinės) vaizduotės “instrumentus”?
  4. Kaip įmanomas menininko ir mokslininko bendras darbas reinterpretuojant bei reprezentuojant konkrečius Lietuvos istorijos ir atminties temas?

Tyrimą atliko: Doc. dr. Aurimas Švedas

Atlikimo metai: 2019

Tyrimo tekstas: Istorinės vaizduotės laboratorija