Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai

Tyrimo tikslas: ištirti, aprašyti, pristatyti, atvaizduoti ir praktiškai išbandyti žemėlapiais ir diagramomis paremtus vizualizavimo būdus ir jų taikymą tyrimuose, kultūroje, komunikacijoje ir edukacijoje.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Aptarti „žemėlapio“ ir „diagramos“ sąvokas, jų skirtumus, vartojimo kontekstus, reikšmių svyravimus skirtinguose kontekstuose ir kalbose. Padėti pagrindą šių sąvokų praplėtimui, greta techninių ir reprezentacinių reikšmių įtraukiant ir išryškinant vaizduotės, patirties, jusliškumo matmenis.
  2. Išanalizuoti žemėlapių ir diagramų naudojimą tyrimų, kūrybos ir komunikacijos praktikose iš filosofijos, menotyros, meninio tyrimo perspektyvų.
  3. Pritaikyti kūrybinio žemėlapiavimo metodus tyrimuose, kūrybinėse dirbtuvėse moksleiviams ir seminaruose studentams. Leidiniuose.
  4. Tyrimo rezultatus paskelbti monografijoje, skirtoje įvairių sričių menininkams, tyrėjams, edukatoriams.

Tyrimą atliko:

Projekto vadovas: dr. Vytautas Michelkevičius
Tyrėjai: Arnas Anskaitis, dr. Tomas S. Butkus, Vitalij Červiakov, Christoph Fink, Nikolaus Gansterer, dr. Aldis Gedutis, dr. Giedrė Godienė, dr. Sandra Kazlauskaitė, dr. Lina Michelkevičė, dr. Astrit Schmidt-Burkhardt

Atlikimo metai: 2019

Tyrimą viešinantis puslapis: http://www.mapping.lt