SAMS sričių apžvalgos – Etninės kultūros ekspertinių tyrimų ataskaitos

Tyrimų tikslas Kultūros sričių ekspertinių tyrimų ataskaitos yra studijos „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“, vykdomo siekiant sukurti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemą (SAMS), dalis. Jų rašymo metu buvo siekiama pateikti pasiūlymus kaip įgyvendinti kokybinio pokyčio kultūros ir meno srityse stebėseną kiekvienoje srityje. Etninės kultūros srities ekspertiniai tyrimai apima kokybiniam pokyčiui […]

Dainų ir šokių šventė. Tarpdisciplininis pilotinis tyrimas (mokslo straipsnių rinkinys)

Straipsnių rinkinio temos: 

Dainų šventė kaip kultūrinė atminties galia ir modernybės misija (Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė);
Dainų ir šokių šventė Lietuvoje: visuomenės aktyvumas, šventės samprata ir vertinimas (Aida Savicka);
Dainų šventė – lietuvybei tvirtinti ir palaikyti (Vytautas Rubavičius);
Tapatybės ilgesys: Dainų šventės ir kolektyvinė lietuvių pasąmonė (Stanislovas Juknevičius);
Lituanie, côté choeur [Lietuva, chorų šalis] (Charlie Dupiot).