Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimas

Tyrimo tikslas:

Išanalizuoti esamą kūrėjų socialinę-ekonominę ir kūrybinę situaciją, įvertinti menininkų būklei gerinti taikomus valstybės socialinės apsaugos mechanizmus, mokestines lengvatas, finansines bei kitas valstybės intervencijas. Taip pat siekiama suformuluoti ilgalaikio, sisteminio menininkų būklės stebėjimo, duomenų apie juos rinkimo ir analizavimo principus.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Apibrėžti menininko sąvoką, kuri bus vartojama tyrime;
  2. Susisteminti socialinės apsaugos ir mokestinių lengvatų priemones, taikomas menininkams, teisės aktus, reglamentuojančius menininkų veiklą, finansines ir kitas intervencijas (LKT ir kitas), taikomas menininkų kūrybai skatinti;
  3. Išanalizuoti, kaip kūrėjų socialinę-ekonominę ir kūrybinę būklę veikia valstybės intervencijos;
  4. Palyginti Lietuvoje taikomas valstybės intervencijas su užsienio šalimis;
  5. Susisteminti statistinių duomenų bazes, identifikuojančias menininkų veiklą, ir remiantis jomis išanalizuoti Lietuvos menininkų lauko sandarą;
  6. Parengti menininkų apklausos metodologiją ir sudaryti menininkų klausimyną;
  7. Atsižvelgiant į šalies menininkų pasiskirstymą (pagal statistinių duomenų bazių duomenis) atlikti reprezentatyvią šalies menininkų apklausą;
  8. Remiantis apklausos rezultatais, prieinamais statistiniais duomenimis ir kitais šaltiniais išanalizuoti kūrėjų socialinę-ekonominę padėtį;
  9. Nustatyti valstybės intervencijų poveikį šalies menininkų būklei bei jų efektyvumą;
  10. Sudaryti kompleksinį menininkų būklės rodiklį ilgalaikiam stebėjimui, pateikti jo prognozes 2023 ir 2026 m., palyginti šalies menininkų būklę su užsienio kūrėjų padėtimi.

Tyrimą atliko: Nacionalinė kultūrinių ir kūrybinių industrijų asociacija (Rusnė Kregždaitė); Ateities visuomenės institutas (Erika Godlevska).

Atlikimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimas;
tyrimo santrauka (lietuvių k. / anglų k.).