Europos parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/77/ES numatyto atlyginimo fondo atlikėjams įsteigimo galimybės bei sąlygos

Tyrimo tikslas:

Lietuva iki 2013 m. lapkričio 1 d. įsipareigojusi įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/77/ES, kurios tikslas – pratęsti įrašytų kūrinių ir fonogramų apsaugos terminą iki 70 metų. Viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti – nustatytas reikalavimas fonogramų gamintojams bent kartą per metus atidėti sumą, siekiančią 20 proc. pajamų, gautų iš išimtinių teisių platinti, atgaminti ir pateikti fonogramas, t. y. sukurtas fondas iš kurio būtų mokamas atlyginimas foniniams atlikėjams. Tačiau taip pat Direktyvoje numatyta galimybė valstybėms narėms vertinti, ar fonogramų gamintojai yra pajėgūs finansuoti minėtą fondą, nustatyti mastą ir atitinkamas sąlygas, kurioms esant fonogramų gamintojai privalo laikytis Direktyvos įsipareigojimo, ypač siekiant išvengti neproporcingos naštos, kurią gali sukelti tų pajamų rinkimas ir administravimas, nustatymo, valstybės narės turėtų galėti atitinkamai nustatyti sąlygas ir tai, kokiu mastu mikroįmonės turi laikytis šio įsipareigojimo mokėti įmokas, jei tokios įmokos būtų nepagrįstos atsižvelgiant į tokių pajamų rinkimo ir administravimo išlaidas. Kadangi fonogramų gamintojai Lietuvoje užima mažą rinkos dalį, todėl sudėtinga įvertinti, ar nacionaliniuose teisės aktuose numačius pareigą fonogramų gamintojams finansuoti atlyginimo fondą, minėta pareiga nebus per didelė ekonominė našta verslui, t. y. fonogramų gamintojams. Taip pat aktualu išsiaiškinti, kokią ekonominę naudą generuotų tokio pobūdžio fondas.

Tyrimą atliko: UAB Peritus sprendimai

Atlikimo metai: 2012 m.

Tyrimo ataskaita: Europos parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/77/ES numatyto atlyginimo fondo atlikėjams įsteigimo galimybės bei sąlygos.