Dainų ir šokių šventė. Tarpdisciplininis pilotinis tyrimas (mokslo straipsnių rinkinys)

Straipsnių rinkinio temos: 

Dainų šventė kaip kultūrinė atminties galia ir modernybės misija (Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė);
Dainų ir šokių šventė Lietuvoje: visuomenės aktyvumas, šventės samprata ir vertinimas (Aida Savicka);
Dainų šventė – lietuvybei tvirtinti ir palaikyti (Vytautas Rubavičius);
Tapatybės ilgesys: Dainų šventės ir kolektyvinė lietuvių pasąmonė (Stanislovas Juknevičius);
Lituanie, côté choeur [Lietuva, chorų šalis] (Charlie Dupiot).