Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose 2020–2023 metų prioritetai

Lietuvos kultūros taryba nuo 2018 m. įgyvendina Kultūros ministerijos patvirtintą Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelį.

Tikslas – skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, naujas kūrybines formas ir profesionalių kultūros ir meno kūrėjų iniciatyvas konkrečioje apskrityje, stiprinti apskrities kultūrinį tapatumą, skatinti kūrybinių miestų ir miestelių formavimąsi bei skatinti kultūros įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą šalies viduje.

Apie Regionines kultūros tarybas

Regioninės kultūros tarybos – tai dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių pagrindu prie Kultūros ministerijos veikiančių kolegialių patariamųjų organų, atliekančių apskričių meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas kiekvienoje iš apskričių. 10-ies Regioninių kultūros tarybų personalinę sudėtį tvirtina Kultūros ministras.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Apžvelgti esamą kultūros situaciją regionuose;
  2. Nustatyti Tolygios kultūrinės raidos prioritetus ir rodiklius;
  3. Nustatyti Regioninių kultūros tarybų veiklos prioritetus;
  4. Įvardyti laukiamą rezultatą.

Tyrimą atliko: Lietuvos kultūros taryba

Tyrimo metai: 2019

Tyrimo ataskaita: Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo 2020–2023 metų prioritetai

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba