Komunikacijos kampanijos „Naudok legaliai“ efektyvumo tyrimas

Tyrimo tikslas:

2023 m. Kultūros ministerija įsigijo komunikacijos kampanijos „Naudok legaliai“ koncepciją ir šios koncepcijos įgyvendinimo paslaugas (toliau – Komunikacijos kampanija), kurios tikslas – keisti vartotojų nuostatas ir skatinti legalaus turinio vartojimą, suvokimą, kad Lietuvoje yra sukurtos teisinės, ekonominės sąlygos kūrėjams kurti, jų kuriamas intelektinis turinys yra saugomas, o šiam tikslui pasiekti iškėlė uždavinius skatinti tikslinės auditorijos žinojimą, kaip atskirti legalų turinį nuo nelegalaus, kad intelektinio turinio piratavimas yra vagystė, kokios kyla pasekmės dėl nelegalaus turinio vartojimo, skatinti legalaus turinio naudojimą tikslinėje auditorijoje bei tikslinės auditorijos žinojimą, kad Lietuvoje saugomos autorių teisės. Šio tyrimo tikslas įvertinti komunikacijos kampanijos efektyvumą. Tyrime pasitelkiant kiekybinius ir kokybinius analizės metodus tiriamas jaunimo (16-29) požiūris, nuostatos (ir jų pokytis) į piratavimą per ir po Komunikacijos kampanijos.

Tyrimą atliko: UAB Rinkos tyrimų centras, Kultūros ministerijos užsakymu. Tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo veiksmų programos prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ lėšomis.

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: Komunikacijos kampanijos „Naudok legaliai“ efektyvumo tyrimas

Tyrimo infografikas: „Naudok legaliai“ komunikacijos kampanijos vertinimas

Originalus šaltinis: Kultūros ministerija