Meno rezidencijų poveikio vertinimas

Tyrimo tikslas:

įvertinti Lietuvos Respublikos meno rezidencijų poveikį kūrėjui, aplinkai ir kitiems veiksniams bei pateikti rekomendacijas sėkmingam Lietuvos meno rezidencijų veiklos įgyvendinimui ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai „Menininkų ir kultūros kūrėjų rezidencijos Lietuvoje“.

Tyrimo uždaviniai:

  • įvertinti meno rezidencijų poveikį kūrėjui;
  • įvertinti meno rezidencijų poveikį aplinkai (kuriama ekonominė, kultūrinė, socialinė vertė);
  • įvertinti meno rezidencijų finansavimo intensyvumą (Lietuvos kultūros tarybos bei kitų finansavimo šaltinių).

Tyrimą atliko: MB „Homo eminens” (Xwhy / Supratimo agentūra).

Atlikimo metai: 2020 m.

Tyrimo ataskaita: Meno rezidencijų poveikio vertinimas;
Tyrimo santrauka (lietuvių k. / anglų k.);
Tyrimo infografikas (lietuvių k. / anglų k.);
Tyrimo pristatymo vaizdo įrašas.