Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas

Tyrimo tikslas:

apžvelgti ir įvertinti formaliajame ir neformaliajame švietime vykdomas kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo veiklų (1–12 klasės moksleiviams) apimtis, formas ir priemones bei apžvelgti ir įvertinti kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo veiklų, prisidedančių prie kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo tęstinumo jaunimui, baigusiam mokyklą (iki 29 m.), apimtis, formas ir priemones.

Tyrimo uždaviniai.

Svarbiausi tyrimo uždaviniai apima atrinktų užsienio šalių kultūrinės edukacijos praktikų, skirtų vaikams ir jaunimui, bei kultūrinės edukacijos priemonių Lietuvoje analizes ir jų palyginimą su užsienio patirtimis. Taip pat šių priemonių poveikio vertinimą, atsižvelgiant ir į tai, ar jos įgyvendinamos bendradarbiaujant su kultūros ir / ar meno organizacijomis, kūrėjais, ir Kultūros ministerijos bei Kultūros rėmimo fondo priemonių poveikio vertinimą.

Tyrimą atliko: Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ (Arminas Varanauskas, Gintarė Zinkevičiūtė), Monika Petraitė, Unė Kaunaitė (ekspertinės konsultacijos).

Atlikimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas;
tyrimo santrauka (lietuvių k. / anglų k.);
tyrimo infografikai (lietuvių k. / anglų k.);
tyrimo pristatymo įrašas.