Kultūros ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studija

Tyrimo tikslas:

išanalizuoti ir įvertinti LR Kultūros ministerijos vidaus administravimą ir vykdomas funkcijas, parengti rekomendacijas dėl Ministerijos veiklos tobulinimo apimant, bet neapsiribojant galimybėmis atskirti kultūros politikos formavimo, įgyvendinimo ir finansavimo funkcijas, bei optimalaus funkcijų tarp Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir Ministerijai pavaldžių įstaigų paskirstymo. Optimizuoto Ministerijos veiklos modelio esmė yra Ministerijos skyrių atliekamų funkcijų peržiūra, išgryninimas, tokiu būdu įvertinant ir galimus lėšų sutaupymus. Atliekant šį projektą nebuvo keliamas konkretus tikslas sutaupyti Ministerijos pavaldumo srities asignavimų ar etatų, tačiau kai kurie pokyčiai sąlygojo ir etatų skaičiaus (o tuo pačiu ir asignavimų) pasikeitimus.

Tyrimą atliko: VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas”, UAB „Ernst & Young Baltic”.

Atlikimo metai: 2011 m.

Tyrimo ataskaita: Kultūros ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studija; Kultūros ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studija (priedai).