ES fondų ir kitų investicijų į dalyvavimo kultūrinėje veikloje skatinimo projektus poveikio visuomenei vertinimas

Tyrimo tikslas: įvertinti ir nustatyti ES fondų ir kitų investicijų socialinį ekonominį poveikį į kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektorių, įgyvendinant ES ir nacionalinius strateginius tikslus bei VP teminius tikslus šiam sektoriui, siekiant tinkamai atsiskaityti už ES fondų lėšų panaudojimą.

Tyrimo uždaviniai:

  • Vadovaujantis parengta ES fondų ir kitų investicijų į kultūros ir KKI sektoriaus infrastruktūrą ir veiklas socialinės ir ekonominės vertės ir jų poveikio kultūros sektoriui vertinimo metodika, nustatyti intervencijų į kultūros infrastruktūrą ir veiklas socialinį ir ekonominį poveikį (t. y. kaip investicijos į kultūros ir KKI sektorių veikia gyventojų užimtumą, turizmo srautų pokyčius, objektų žinomumo ir jų lankomumo pokyčius, vietos bendruomenės įsitraukimą, savanorystę ir bendruomeniškumą, nekilnojamojo turto vertę, asmenines pajamas ir kt.
  • Įvertinti ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių investicijų į kultūros ir KKI sektoriaus infrastruktūrą ir veiklas, tinkamumą ir efektyvumą.
  • Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl investicijų į kultūros ir KKI sektorių poreikio ir investicijų efektyvesnio panaudojimo galimybių ateityje.

Įgyvendinant Vertinimo tikslą, visiems 11-ai vertinimo klausimų iškelti tikslinamieji klausimai, siekiant įvertinti įvairius aspektus aktualius uždaviniams. Vertinimo klausimams taip pat iškeltos hipotezės, siekiant jas patvirtinti arba paneigti.

Tyrimą atliko: Smart Continent Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: ES fondų ir kitų investicijų į dalyvavimo kultūrinėje veikloje skatinimo projektus poveikio visuomenei vertinimas

Tyrimo santrauka: lietuvių k. / anglų k.

Infografikas: lietuvių k. / anglų k.

Originalus šaltinis: LR kultūros ministerija