Utenos regiono KKI plėtros galimybių strategija ir jos įgyvendinimo kriterijai

Tyrimo tikslas: atlikti Utenos regiono kūrybinio sektoriaus vertinimą, pateikti Utenos regiono kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus plėtros gaires.

Tyrimo išvados: nėra Utenos rajono kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus plėtojimo vizijos ir strateginių plėtros tikslų, uždavinių ir priemonių vizijai įgyvendinti. Kuriant ir įgyvendinant kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) strategiją, rekomenduotina taikyti šiuos principus:

  • aiškios, originalios ir bendruomenę telkiančios KKI vizijos formavimas;
  • KKI plėtrai svarbių išteklių konsolidavimas;
  • KKI tinklo formavimas integruojant tarptautinio, nacionalinio ir vietinio patrauklumo traukos objektus ir paslaugas;
  • nuoseklus KKI plėtojimas balansuojant KKI paklausą ir pasiūlą;
  • KKI strategijos rengimo ir įgyvendinimo aktyvus koordinavimas.

Tyrimą atliko: Prof. Jūratė Černevičiūtė, Prof. Rolandas Strazdas, Žilvinas Jančoras, Dr. Rusnė Kregždaitė, Vytenis Mockus

Atlikimo metai: 2018

Tyrimo tekstas: Utenos rajono KKI galimybių analizė