Lietuvos dizaino sektorių koordinuojančios institucijos poreikio analizė ir galimybių studija

Tyrimo tikslas: atlikti Lietuvos dizaino sektorių koordinuojančios institucijos steigimo poreikio ir galimybių analizę bei sukurti tokios institucijos steigimo projekto modelį. Tyrimas siekė atspindėti dizaino lauko bendruomenės / suinteresuotųjų požiūrį į tokios institucijos steigimą, todėl buvo atlikta anketinė apklausa (iš viso apklausta 100 respondentų) ir interviu su 18 ekspertų.

Tyrimo rezultatas: pasitelkus strateginio dizaino dirbtuvių metodą, buvo išgryninta galima Lietuvos dizaino sektorių koordinuojančios institucijos –Lietuvos dizaino biuro (LDB) – koncepcija.

Tyrimą atliko: doc. dr. Jūratė Tutlytė, dr. Karolina Jakaitė, Ieva Ščervianinaitė, Audronė Drungilaitė, Jorigė Kuzmaitė

Atlikimo metai: 2019

Tyrimo tekstas: Dizaino sektorių koordinuojančios institucijos tyrimas