Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros strategijų vystymui

Projekto tikslas: įvertinti Lietuvos muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklą ir rinkodaros veiklos efektyvumą, parengti rekomendacijas dėl muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos planavimo ir valdymo gaires bei paskatinti bendradarbiavimo tarp muziejų ir bibliotekų projektus.

Projekto rezultatai:

  • Užsienio patirties apžvalga – pristatyta geroji užsienio valstybių kultūros institucijų rinkodaros srities patirtis. Kiekviena pasirinkta apžvelgti institucija ir jos sėkmės istorija siekė išspręsti skirtingą institucijos problemą.
  • Muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos ekspertinis tyrimas – pristatytas Lietuvos muziejų ir bibliotekų veiklos vykdymo kontekstas, pagrindinės aktualijos ir jų įtaka rinkodaros veiklai, labiausiai paplitusios rinkodaros praktikos, su rinkodara susiję poreikiai.
  • Muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos palyginamojo vertinimo sistema – palyginamojo vertinimo sistema leidžia palyginti konkrečios organizacijos veiklą su kitomis šakinėmis įstaigomis keturiose srityse: pasiūlymų, komunikacijos, rezultatų ir rinkodaros išteklių.
  • Rinkodaros planavimo ir rinkodaros veiklos organizavimo gairės – tai leidinys skirtas muziejų ir bibliotekų profesionalams, padėsiantis priimti tinkamus rinkodaros bei komunikacijos sprendimus, organizuoti ir koordinuoti organizacijos rinkodaros veiklas.

Projektą įgyvendino: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bendradarbiaujant su projekto partneriais Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.

Įgyvendinimo metai: 2018m.

Tyrimo medžiaga:

  1. Užsienio patirties apžvalga
  2. Ekspertinio tyrimo ataskaita
  3. Palyginamasis vertinimas
  4. Marketingo gairės